środa, 16 października 2013

Konferencja w RODNiIP "WOM" w Rybniku, 23 listopada 2013 r.Zarząd Katowicko-Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki ma przyjemność zawiadomić, że w dniu 23 listopada 2013 roku organizuje szkoleniową konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki klas I – VI SP oraz Gimnazjum.        

Hasło konferencji: "Niekonwencjonalna pomoc w uczeniu się matematyki".
Cele konferencji:
1. Popularyzowanie niestereotypowych metod nauczania.
2. Wzbogacanie warsztatu metodycznego nauczycieli.
3. Wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Program konferencji:
10.00 - 10.05 - Otwarcie.
10.05 - 10.35 – Referat: Jak wspierać uczniów trudnych w procesie kształcenia i wychowania na przykładzie matematyki? – mgr Katarzyna Sikora, przewodnicząca KCzO SNM.
10.35 - 11.00 - Przerwa na kawę.
11.00 – 12.00 – I sesja warsztatowa:
a ) O technikach uczenia się, Katarzyna Żak, Iwona Smołkowicz, Bytom, członkinie Zarządu KCzO SNM. WP
b) O konkursie MATPROJEKT, Krzysztof Oleś, Chorzów, sekretarz KCzO SNM. WP
c) Proste matematyczne origami, Zyta Chmiel, Ruda Śląska; Zofia Majerska, Chorzów, Teresa Żodziewska, Radzionków, członkinie Zarządu KCzO SNM. SP+G
12.00 – 13.00 – II sesja warsztatowa:
a ) O technikach uczenia się, Katarzyna Żak, Iwona Smołkowicz, Bytom, członkinie Zarządu KCzO SNM. WP
b) O konkursie MATPROJEKT, Krzysztof Oleś, Chorzów, sekretarz KCzO SNM. WP
c) Proste matematyczne origami, Zyta Chmiel, Ruda Śląska; Zofia Majerska, Chorzów, Teresa Żodziewska, Radzionków, członkinie Zarządu KCzO SNM. SP+G
Konferencji metodycznej towarzyszyć będzie wystawa prezentująca dorobek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Katowicko – Częstochowskiego.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały konferencyjne oraz potwierdzenie udziału
w konferencji.

Koszt udziału w konferencji (płatne w RODNiIP „WOM” w dniu konferencji):
- Członkowie SNM: 20 zł (16,50 zł bez VAT)
- Pozostali uczestnicy: 30 zł (24,50 zł bez VAT)
(Uwaga: kwotę bez VAT płacą osoby, które biorą KP lub fakturę na szkołę)
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: dział szkoleń WOM w Rybniku 32 4247472 lub
e-mail: edu@wom.edu.pl

Bliższych informacji udziela dział szkoleń lub konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku Marzena Bugiel tel. 504955869

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz