poniedziałek, 16 stycznia 2017

Agnieszka Ratajczak-Mucharska - warsztat: „Trudny uczeń w klasie – problemy i wyzwania w pracy nauczyciela” w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Trudny uczeń w klasie – problemy i wyzwania w pracy nauczyciela
Prowadzący zajęcia: Agnieszka Ratajczak-Mucharska
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Streszczenie zajęć: Celem warsztatów jest: poznanie mechanizmów i kontekstów związanych z tzw „trudnymi” uczniowskimi zachowaniami oraz opanowanie poczucia bezradności u nauczyciela wobec ucznia tzw „trudnego”. Poprzez analizę konkretnych sytuacji przywołanych przez uczestników warsztatów, zdobędą oni wiedzę na temat tego jakiego rodzaju postawy, zachowania i komunikaty nauczyciela przyczyniają się do eskalacji, a które – do wyciszania negatywnych emocji i zachowań u uczniów. UWAGA: określenie „zachowania trudne” na użytek warsztatu obejmują standardowe trudności wychowawcze z jakimi spotykamy się w szkolnej codzienności, a „trudny uczeń” dotyczy wyłącznie młodzież i dzieci neurotypowe (tematyka warsztatu nie uwzględnia klinicznych zaburzeń rozwojowych (np. autyzm, zespół Aspergera) ani neurorozwojowych zaburzeń psychicznych (np. ADHD).
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Agnieszka Ratajczak-Mucharska o sobie: PSYCHOLOG, TRENER ODYSEI UMYSŁU, DORADCA METODYCZNY WCDNW pracy z młodzieżą z upodobaniem przekracza granice wyznaczane ścianami gabinetu psychologa szkolnego. Wierząc w terapeutyczną i wzmacniającą wartość działania prospołecznego i kreatywnego, angażuje swoich uczniów do wielu inicjatyw wykraczających program szkolny. Motywuje podopiecznych do rozwoju i podejmowania wyzwań oraz udziału w ogólnopolskich konkursach, w których wielokrotnie uzyskiwali tytuł laureata. Prowadząc formy doskonalenia dla nauczycieli stara się promować ideę nawiązywania autentycznych relacji, które są kluczem do skutecznej i satysfakcjonujące pracy wychowawczej. Za swoje osiągnięcia uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz