sobota, 7 stycznia 2017

Anna Maik i Elżbieta Hoffman-Guzik - warsztat: "Wykorzystanie tablicy interaktywnej w celu rozwijania matematycznego myślenia w klasach I-III" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Wykorzystanie tablicy interaktywnej w celu rozwijania matematycznego myślenia w klasach I-III
Prowadzący zajęcia: Anna Maik i Elżbieta Hoffman-Guzik
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna
Streszczenie zajęć: Tradycyjne metody nauczania są dziś wypierane przez rozwiązania interaktywne, które mają skuteczniej dotrzeć do świadomości oraz zainteresowań ucznia. Praca z tablicą interaktywną podczas zajęć matematycznych to doskonały sposób na połączenia nauki z zabawą. Chciałabym przedstawić Państwu interesujące strony internetowe o bogatej grafice, które warto wykorzystać w pracy z uczniami.
Forma zajęć: wykład.
Czas trwania zajęć: 60 min.

Anna Maik o sobie: Pracuję w Szkole Podstawowej nr 15 jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Bieżącego roku zdobyłam stopień nauczyciela kontraktowego. W najbliższej przyszłości zamierzam zdobyć uprawnienia do nauki języka angielskiego dzieci młodszych. Interesuje mnie kino, muzyka współczesna, literatura pedagogiczna oraz psychologiczna.

Elżbieta Hoffman-Guzik o sobie: /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz