czwartek, 19 stycznia 2017

Jadwiga Iwanowska i Aleksandra Tunikowska - warsztat: "Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Prowadzący zajęcia: Jadwiga Iwanowska i Aleksandra Tunikowska
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa
Streszczenie zajęć: W centrum uwagi edukacji matematycznej w klasach I – III szkoły podstawowej jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć w tym są zabawy, gry oraz sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami. Na zajęciach zaproszę Państwa do wspólnych zabaw, które umożliwiają rozumienie pojęć matematycznych na poziomie intuicyjnym, pozwalają w naturalnych sytuacjach ćwiczyć biegłość rachunkową, wspomagają zdobywanie i utrwalanie wiedzy oraz posługiwanie się zdobytymi informacjami, uczą dokładności, cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudności, kształcą odwagę i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji oraz pracowitość, uczą zarządzania ryzykiem i poszanowania reguł, rozwijają myślenie dywergencyjne i lateralne. Efektem zajęć warsztatowych będzie poznanie nowych zabaw, które od razu można wykorzystać w pracy z uczniami. Chciałabym prosić o zamieszczenie także grafiki: np. kostki do gry, piramidy matematycznej, kart tabliczki mnożenia grabowskiego lub Studnia Jakubowa.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Jadwiga Iwanowska o sobie: Nauczyciel dyplomowany, konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, posiada stopień specjalizacji zawodowej z terapii pedagogicznej, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współautor materiałów metodycznych z rozwijania postaw przedsiębiorczości: Od grosika do złotówki (projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości dla uczniów klas I - III), Przedsiębiorczy przedszkolak (projekt adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym ), Bank z klasą. Cała wiedza o bankowości (program dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej). Ekspert z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wieloletni edukator. Autor wielu szkoleń dedykowanych nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Aleksandra Tunikowska o sobie: /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz