wtorek, 31 stycznia 2017

Elżbieta Kalinowska - "Dyskalkulia??? ... Pomocy!!! ...." w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Dyskalkulia??? ... Pomocy!!! ....
Prowadzących zajęcia: Elżbieta Kalinowska
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, kwestie ogólnoedukacyjne.
Streszczenie zajęć: Warsztaty dotyczyć będą zagadnienia dyskalkulii. W pierwszej części wyjaśnione zostanie jak można rozpoznać dyskalkulię i jak odróżnić ją od trudności w uczeniu się matematyki o innym podłożu. Przekazane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące tego jak wypełniać zalecenia zawarte w opinii z poradni i jak współdziałać z rodzicami ucznia z dyskalkulią. Zilustrowany zostanie przypadek ucznia klasy V-VI doświadczającego specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (film). Druga część warsztatów poświęcona będzie demonstracji i wykonaniu przez uczestników kilku pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy wyrównawczej z uczniami w klasach I-V. Warto przynieść ze sobą flamastry/markery i nożyczki. 
Forma zajęć: inną
Czas trwania zajęć: 90 min

Elżbieta Kalinowska o sobie: Elżbieta Kalinowska, doktor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie diagnozy i terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), nauczyciel akademicki, metodyk nauczania, pracownik Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, konsultantka w Powiatowym Centrum Kultury i Edukacji w Oleśnicy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz