środa, 11 stycznia 2017

Joanna Major - warsztat: "Gry i zabawy narzędziem do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów II etapu edukacyjnego" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Gry i zabawy narzędziem do kształtowania kompetencji matematycznych uczniów II etapu edukacyjnego
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Joanna Major
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa
Streszczenie zajęć: W ramach warsztatów ukazane zostaną różne przykłady gier i zabaw umożliwiające zdobywanie wiedzy i umiejętności matematycznych. Omówione będą zagadnienia służące kształtowaniu sprawności rachunkowej, dostrzeganiu i badaniu prawidłowości, a także służące wzbogacaniu kompetencji geometrycznych uczących się.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Joanna Major o sobie: Pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dr nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego (uczniowie, studenci). 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz