piątek, 29 stycznia 2016

Marek Piotrowski i Klaudia Piotrowska - wystąpienie: "Nauka matematyki kształtująca postawę dążenia do prawdy czy stracony czas?"


Wystąpienie na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

Marek Piotrowski i Klaudia Piotrowska
Warsztat: " Nauka matematyki kształtująca postawę dążenia do prawdy czy stracony czas?"

Poziom nauczania: kwestie ogólnoedukacyjne
Rodzaj zajęć: wystąpienie
Czego dotyczą zajęcia: inne

Podczas obrad kongresu zapewne niejednokrotnie zadawać będziemy pytania dotyczące nie tylko tego jak uczyć, ale i po co uczyć matematyki. Większość nauczycieli zgodzi się z wymaganiem określonym w Kompetencjach kluczowy w uczeniu się przez całe życie, że ich przedmiot powinien kształtować postawę dążenia do prawdy[1].
Ale czy taki pogląd podzielają ich uczniowie, rodzice, nadzór pedagogiczny, twórcy podstaw programowych itd.?
Dyskusja celów nauczania pojawia się już na poziomie edukacji początkowej, w której do niedawna oczekiwaliśmy, by dziecko znało na pamięć tabliczkę mnożenia, nie zauważając jednocześnie, że rozwiązywanie ciekawych problemów za pomocą wykonywania obliczeń to wymarzona przestrzeń do odkrywania i poznawania. W miejsce konstruktywistycznego poszukiwania zasad, formułowania twierdzeń, weryfikowania odkrytych praw na pierwszy plan wysuwał się cel zgodny z koncepcją behawiorystyczną.
Brak refleksji nad tym po co uczymy doprowadził do poważnego kryzysu umiejętności matematycznych, który widoczny jest z całą jaskrawością na poziomie egzaminu gimnazjalnego (od 2012 r., kiedy to rozdzielono egzamin z zakresu matematyki od egzaminu z przyrody).
Dla połowy absolwentów egzamin ten jest za trudny, ich poważne zaległości sięgają szkoły podstawowej. Egzamin jest „dopasowany” do poziomu około 25% uczniów wskazując na niedociągnięcia z gimnazjum natomiast dla 25% egzamin jest zdecydowanie zbyt prosty. Podobny efekt uzyskalibyśmy ucząc wszystkich uczniów do egzaminu na poziomie B1 z języka obcego bez względu na ich możliwości. Jednak na szczęście dla gimnazjalistów nauczyciele języków obcych wywalczyli poziomowanie nauczania i egzaminowania. I dzięki temu uczniowie, niezależnie od swoich możliwości, mogą uczyć się komunikować w obcym języku. A co zyskuje 75%gimnazjalistów podczas lekcji matematyki?[1] Parlament Europejski, Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia, Stanowisko z dnia 26 września 2006 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz