czwartek, 14 stycznia 2016

Mariola Frontczak - wykład: "Umiejętności matematyczne warszawskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w świetle testów diagnostycznych." i warsztat: "Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych z matematyki."

Wykład i warsztat na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016


Mariola Frontczak

Wykład: "Umiejętności matematyczne warszawskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w świetle testów diagnostycznych."

Diagnozy umiejętności matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów są przeprowadzane w Warszawie od 2007 r. We wrześniu 2014 r. w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Połowa drogi…”(zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty) sprawdzian dla uczniów szkół gimnazjalnych objął całe województwo mazowieckie.
Zespół doradców metodycznych m.st. Warszawy w zakresie matematyki, w składzie: Mariola Frontczak, Małgorzata Iwanowska, Urszula Jankiewicz i Beata Wąsowska-Narojczyk przygotowuje diagnozy, opracowuje wyniki i formułuje wnioski. Jakie sukcesy odnosi zespół? Jak wygląda organizacja testów kompetencji? Jakie są cele badania? Jakie korzyści ma nauczyciel, uczeń i rodzic z udziału w projekcie? O tych zagadnieniach członkowie zespołu opowiedzą podczas wykładu.

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: zagadnienia ogólnoszkolne

Warsztat: "Różne metody rozwiązywania zadań tekstowych z matematyki."
Matematyka nie musi być trudna..... czyli jak pobudzić i zachęcić uczniów do myślenia podczas lekcji? A może zamiast rozwiązywać zadanie tekstowe wykorzystując układ równań zastosować metodę graficzną? Podczas zajęć zaproponujemy różne metody rozwiązywania zadań na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Warsztaty poprowadzą doradcy metodyczni m. st. Warszawy p. Urszula Jankiewicz i Mariola Frontczak.

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: matematyka, historia matematyki

Prowadzące o sobie – prowadzące wykład  "Umiejętności matematyczne warszawskich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w świetle testów diagnostycznych” są doradcami metodycznymi m.st. Warszawy w zakresie matematyki i jednocześnie nauczycielkami w szkole podstawowej i gimnazjum.  Są też autorkami wielu publikacji z zakresu nauczania, metodyki i diagnostyki edukacyjnej. Swoje artykuły często przedstawiały podczas różnorodnych krajowych konferencji.  Aktywnie uczestniczą w  pracach nad doskonaleniem warsztatu metodycznego warszawskich nauczycieli matematyki, a w wolnym czasie rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Beata Wąsowska-Narojczyk

Mariola Frontczak

Małgorzata Iwanowska

Urszula Jankiewicz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz