czwartek, 14 stycznia 2016

Danuta Magdzik-Sadura - wykład: "Porównywalne wyniki egzaminacyjne - monitorowanie poziomu osiągnięć uczniów."

Wykład na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016


Danuta Magdzik-Sadura

Wykład: "Porównywalne wyniki egzaminacyjne - monitorowanie poziomu osiągnięć uczniów."

W latach 2011-2014 Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów Instytutu Badań Edukacyjnych przeprowadził badania zrównujące w różnych typach szkół, co po zastosowaniu złożonej procedury zrównywania wyników pozwoliło uzyskać porównywalność wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego od 2002 roku, a matury z j. polskiego, angielskiego oraz matematyki od 2010 roku.
Za rok bazowy dla wszystkich egzaminów przyjęto rok 2012, a wyniki danego egzaminu w pozostałych latach należy rozumieć jako wzrost/spadek poziomu umiejętności uczniów w porównaniu do 2012 roku.

Zrównane wyniki egzaminacyjne zapewniają porównywalność rezultatów egzaminacyjnych pomiędzy latami, dlatego też nazwano je Porównywalnymi Wynikami Egzaminacyjnymi (PWE). Mogą być one wykorzystywane przede wszystkim do monitorowania poziomu osiągnięć uczniów (sprawdzanych w trakcie egzaminu) w skali kraju. Mogą też być przydatne do monitorowania w wieloletnich przedziałach czasowych procesów edukacyjnych w skali województwa i powiatu.

Na wykładzie zaprezentuję serwis internetowy, w którym można zapoznać się ze zrównanymi wynikami egzaminacyjnymi z lat 2002-2013 dla poszczególnych szkół podstawowych/gimnazjów/liceów/techników, gmin, powiatów, województw i kraju, jak również dowolnie zestawiać je ze sobą.

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: inne

Danuta Magdzik-Sadura o sobieJestem doradcą metodycznym m.st. Warszawa z zakresu informatyki, a jednocześnie nauczycielem informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Interesuję się monitorowaniem procesów edukacyjnych w naszym kraju, w czym pomaga mi narzędzie nazwane Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne (PWE). Jestem ekspertem ds. Edukacyjnej Wartości Dodanej. Reprezentuję Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz