poniedziałek, 25 stycznia 2016

Agnieszka Herma - warsztat: "Ocenianie kształtujące z wykorzystaniem Classwiza."

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

Agnieszka Herma

Warsztat: "Ocenianie kształtujące z wykorzystaniem Classwiza."

Głównym celem zajęć będzie ukazanie roli technologii informacyjnej jako czynnika wspierającego proces efektywnego wykorzystywania potencjału błędu i błędnych przekonań uczniów w procesie nauczania matematyki zgodnie z założeniami oceniania kształtującego.
W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania kalkulatora Classwiz w projektowaniu zajęć dla III i IV etapu edukacyjnego.

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna, gimnazjum
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: innowacje

Agnieszka Herma o sobie – doktor nauk matematycznych, nauczyciel matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Bielsku - Białej, doradca metodyczny. Jej działalność naukowa skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z zastosowaniem technologii informacyjnej w procesie nauczania i uczenia się matematyki. Jako współautorka uczestniczyła w pracach nad tworzeniem koncepcji dydaktycznej nauczania matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych i komputerów. Wygłasza referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz seminariach poświęconych zastosowaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz