wtorek, 12 stycznia 2016

Anna Walc i Grażyna Rygał - warsztat: "Przykłady aktywności matematycznej w gimnazjum."

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016


Anna Walc i Grażyna Rygał
Warsztat: "Przykłady aktywności matematycznej w gimnazjum."
Aktywność matematyczna ucznia, to praca umysłu ukierunkowana na kształtowanie pojęć i rozumienia typu matematycznego, stymulowana przez sytuacje prowadzące do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych.
Aktywność matematyczna przejawia się w różnych aktywnościach umysłowych, charakterystycznych dla poszczególnych sytuacji uczenia się matematyki.W myśl współczesnej koncepcji nauczania matematyki, matematyka to nie zbiory, nie równania, grafy i tabelki, ale wyzwalanie aktywności matematycznej. Według Z. Krygowskiej nauczanie matematyki sprowadza się do prowokowania i organizowania aktywności matematycznej ucznia.Problematyka aktywności matematycznej jest bardzo ważnym elementem w nauczaniu – uczeniu się matematyki. Niestety, często jest ona znana nauczycielom tylko z teorii. Realizacja zasady aktywności wymaga od nauczyciela ciągłego poszukiwania, pogłębiania wiedzy a nawet eksperymentowania.
Aktywność matematyczna uczniów zależy w głównej mierze od tego, jakie strategie, metody i techniki nauczania stosowane są w szkole i właśnie podczas zajęć spróbujemy je Państwu przybliżyć.
Uczeń powinien znajdować więcej motywacji do rozwijania własnej aktywności, należy więc tę umiejętność kształcić.

Poziom nauczania: szkoła ponadgimnazjalna, gimnazjum
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: kształcenie nauczycieli

Anna Walc o sobieNauczycielka matematyki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskim. Egzaminator OKE, od 1996 r uczestniczyłam w konferencjach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Uwielbiam swoją pracę nauczyciela, a swoich uczniów pragnę zaciekawić matematyką.

Grażyna Rygał o sobiePracuję w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od kilku lat prowadzę zajęcia z metodyki matematyki dla studentów kierunku pedagogika. Prowadzę wiele zajęć z dziećmi i nauczycielami w zakresie rozwijania myślenia matematycznego i zaciekawiania matematyką. Sądzę, że nauczanie matematyki na pierwszym poziomie edukacji nie jest na dobrym poziomie i dlatego chcę poprowadzić warsztat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz