niedziela, 3 stycznia 2016

Konkurs matematyczny dla klasy trzeciej gimnazjum

Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki „AlfaBeta” wraz z Wydziałem Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczynają realizację projektu konkursu matematycznego dla młodzieży klas III szkół gimnazjalnych dla wszystkich regionów Polski.
Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów interesujących się matematyką. Jest znakomitym sprawdzianem wiedzy matematycznej. Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie i rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów, uaktywnienie twórczego i logicznego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Konkurs promuje zdolną i aktywną młodzież. Zadania mają zróżnicowany stopień trudności, są ciekawe, obejmują wszystkie działy matematyki szkolnej. Wiele zadań wymaga sprytu, pomysłowości i wyobraźni oraz logicznego kojarzenia faktów. Zakres wiedzy odpowiada podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego (klasy I-III gimnazjum). Konkurs będzie rozgrywany w trzech etapach. Pierwszy z nich ma charakter testu wielokrotnego wyboru, natomiast w kolejnych etapach uczniowie otrzymują również zadania otwarte, do których uczeń musi dołączyć pisemne rozwiązania. Etap pierwszy i drugi odbywają się w szkołach, natomiast III etap – w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dla uczestników finału planowany jest poczęstunek i wykład okolicznościowy, po którym nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz