piątek, 1 grudnia 2017

Anna Walc i Aneta Machnicka - warsztat: "Świat fraktali"


Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Anna Walc i Aneta Machnicka
Temat: "Świat fraktali"
Rodzaj zajęć: warsztat


Czego dotyczą zajęcia: Słowo fraktal pochodzi z łaciny od słowa fractus – złamany. Co ciekawe nie istnieje jeszcze ścisła definicja fraktalu, mówiąc bardziej przyziemnie fraktale są figurami, w których całość jest podobna do całości.
Matematycy nie podają ścisłej definicji i proponują określać fraktal jako zbiór, który posiada wszystkie poniższe charakterystyki albo przynajmniej ich większość:
  • ma nietrywialną strukturę w każdej skali,
  • struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej,
  • jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to przybliżonym,
  • ma względnie prostą definicję rekurencyjną,
  • ma naturalny ("poszarpany", "kłębiasty" itp.) wygląd,
  • jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar topologiczny.
Teoria fraktali, to obecnie bardzo żywo rozwijająca się i bardzo modna dyscyplina naukowa. Zajmują się nią specjaliści różnych nauk: matematycy, fizycy, mechanicy. Wielu badaczy twierdzi, że geometria fraktali jest geometrią przyrody. W chmurach, liniach wybrzeży morskich, łańcuchach górskich, płatkach śniegu, drzewach, pianie mydlanej można odkryć kształty fraktali.


Anna Walc o sobie – Nauczycielka matematyki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum Nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskim w Sosnowcu. Egzaminator OKE, od 1996 r jestem członkiem SNM i czynnie uczestnicznicze w konferencjach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Uwielbiam swoją pracę nauczyciela, a swoich uczniów pragnę zaciekawić matematyką.

Aneta Machnicka o sobie – od 18 lat pracuje jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy. Swoją przygodę z SNM rozpoczęłam jeszcze jako studentka matematyki. W swojej pracy staram się pokazać uczniom, że ucząc się matematyki, można też się dobrze bawić. Z młodzieżą brałam udział w projektach organizowanych przez Fundację mBanku: "Matma jest cool!" oraz "Matematyka - lubię to!". Moja praca jest moją pasją, a kolejne "małe zwycięstwa" motorem do działania.W swojej pracy staram się być odpowiedzialna, konsekwentna i obowiązkowa. W wolnej chwili relaksuje się przy książce lub na spacerach po okolicy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz