sobota, 16 grudnia 2017

Maciej Major - warsztat: "Probabilistyczne zadania jako narzędzie do kształtowania umiejętności związanych z dostrzeganiem izomorfizmu i analogii"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Maciej Major
Temat: "Probabilistyczne zadania jako narzędzie do kształtowania umiejętności związanych z dostrzeganiem izomorfizmu i analogii"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach warsztatów umówione zostaną serie specjalnie skonstruowanych zadań z rachunku prawdopodobieństwa, których rozwiązywanie pozwala kształtować u uczących się elementarne kompetencje probabilistyczne.
Serie zadań pozwalają na kształtowanie umiejętności dostrzegania izomorfizmu struktur i uświadamiania sobie różnorodnych analogii.

Maciej Major o sobie – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, zainteresowania naukowe: nauczacie rachunku prawdopodobieństwa na różnych szczeblach kształcenia matematycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz