poniedziałek, 4 grudnia 2017

Olena Hrybiuk - wykład: "Projekt Clever: kolorowa matematyka i robotyka dla ciekawych świata"


Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Olena Hrybiuk
Temat: "Projekt Clever: kolorowa matematyka i robotyka dla ciekawych świata"
Reprezentuje: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut technologii informatycznych i środków nauczania Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy
Rodzaj zajęć: wykład


Czego dotyczą zajęcia: Nasze zajęcia mają za cel rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej zastosowaniami. Adresowane są do nauczycieli oraz uczniów, lubiących matematykę, mających ugruntowaną podstawową wiedzę. Naczelną zasadą jest pokazanie matematyki "innej niż w szkole". Tak więc zarówno tematycznie, jak i metodycznie wychodzimy poza programy i schematy szkolne. Priorytetem jest przy tym rozbudzenie ciekawości i wyobraźni matematycznej, pobudzenie do myślenia, nauka ścisłego rozumowania. Zadaniem nauczyciela w toku prowadzonych zajęć będzie m.in. kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych i doskonalenie umiejętności sprawnego operowania nimi, czy też wyrabianie umiejętności prowadzenia rozumowań matematycznych. Zwiększenie wymagań, co do ścisłości i precyzji wypowiedzi oraz poprawnego zapisywania zadań matematycznych może polepszyć wyniki osiągane na konkursach matematycznych. Zajmowanie się matematyką jest nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne!Olena Hrybiuk o sobie – dr nauk pedagogicznych, specjalizacja 13.00.02 „Teoria i metodyka nauczania (matematyka, informatyka)”;Leading Researcher Institute of Information Technologies and Learning Tools NAES of Ukraine
Instytut technologii informatycznych i środków nauczania Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Projekty (organizowała i kierowała):
Badania naukowe „Matematyczne modelowanie w procesie uczenia się przedmiotów naturalnego cyklu i matematyki”;
Warsztaty robotyki dla dzieci i młodzieży;
Projekt „Clever: School of Natural and Mathematical Sciences”;
Projekt (badawczo-doświadczalna praca) „Modele komputerowo-zorientowane środowiska nauczania przedmiotów naturalnego cyklu i matematyki w szkole”;
Kurs „Oprogramowanie Python”;
Kurs informatyki w medycynie;
Kurs psychologii „Dialog”, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Ukrainy;
Kurs „Warsztaty dla multyplikatorów”;
Kurs „Wykorzystanie oprogramowania w edukacji”;
Kurs „Oprogramowanie i wykorzystanie produktów Linux”;
Kurs „Oprogramowanie i wykorzystanie produktów multimedia”;
Zarządzanie oświatą, nauczanie informatyki, matematyki, grafiki komputerowej, informatyki w medycynie.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz