piątek, 15 grudnia 2017

Joanna Major, Maciej Major - warsztat: "Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów I oraz II etapu edukacyjnego"


Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Joanna Major, Maciej Major
Temat: "Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów I oraz II etapu edukacyjnego"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Rola zadań matematycznych w kształceniu wybranych umiejętności uczniów.Przykłady zadań i zagadnień sprzyjających rozwijaniu m.in. sprawności rachunkowej, umiejętność dostrzegania analogii i rozwijających logiczne myślenie.
Przegląd gier i zabaw rozwijających kompetencje matematyczne oraz dojrzałość emocjonalną uczniów.
Joanna Major o sobie – pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dr nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego (uczniowie, studenci).

Maciej Major o sobie – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, zainteresowania naukowe: nauczacie rachunku prawdopodobieństwa na różnych szczeblach kształcenia matematycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz