wtorek, 5 grudnia 2017

Anna Rybak - wykład: "Klub Młodego Odkrywcy Matematyki – metodyka kształcenia poprzez doświadczanie nauki"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: "Klub Młodego Odkrywcy Matematyki – metodyka kształcenia poprzez doświadczanie nauki"
Rodzaj zajęć: wykład


Czego dotyczą zajęcia: Wszyscy poszukujemy nieustannie metod zainteresowania uczniów uczeniem się matematyki, ułatwienia im zrozumienia treści matematycznych i zapamiętania nabytej wiedzy. W wystąpieniu zostaną podkreślone dwa zagadnienia:
Wizualizacja pojęć matematycznych jako narzędzie przekraczania bariery pomiędzy abstrakcyjnym charakterem matematyki a jej rozumieniem w szkole - przykłady wykorzystania programów edukacyjnych Graphic Calculus i Vustat holenderskiej firmy Vusoft jako narzędzi wizualizacji wybranych pojęć matematycznych w celu uczynienia tych abstrakcyjnych pojęć bardziej „przyjaznymi” uczniowi. Wspomniane programy pozwalają „zobaczyć matematykę”, „dotknąć matematyki” poprzez wykonywanie eksperymentów w środowisku graficznym. 
Uczenie się matematyki poprzez jej doświadczanie - korzystanie z różnorodnych pomocy dydaktycznych (nie tylko programów komputerowych) wymaga od ucznia przyjęcia aktywnej i twórczej postawy badawczej. Zostaną zaprezentowane przykłady uczenia się „szkolnej” matematyki drogą pracy badawczej ucznia.
Konsekwencją omówionej metodyki będzie rozważenie idei Klubu Młodego Odkrywcy Matematyki, w jaki może przekształcić się grupa uczniów uczących się metodą badawczą (na bazie programu Klub Młodego Odkrywcy realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik).


Anna Rybak o sobie – Pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Mam duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuję ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzę gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, biorę udział w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuję się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opieram się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz