czwartek, 28 stycznia 2016

Ewa Broda - warsztat: "Gramy w Piktogramy" - Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki wykorzystując innowacyjne pomoce dydaktyczne.

Warsztaty na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

Ewa Broda

Warsztat: "Gramy w Piktogramy" - Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki wykorzystując innowacyjne pomoce dydaktyczne.

Warsztaty z wykorzystania innowacyjnej pomocy dydaktycznej "Gramy w piktogramy" w nauczaniu wczesnoszkolnym.
Pakiet "Gramy w piktogramy" to zestaw pomocy, którego celem jest rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Główny nacisk położony jest na umiejętności prowadzenia rozumowania, argumentowania, opracowania i wyjaśnienia strategii rozwiązania zadania lub problemu, wykorzystania i tworzenia informacji oraz dobierania modelu matematycznego do treści zadania. Użyte w pakiecie piktogramy stanowią element pośredni między obiektami rzeczywistymi a zapisem symbolicznym, który w matematyce odgrywa ważną rolę i często stanowi trudność w uczeniu się tego przedmiotu.
Uczestnicy warsztatów w praktyce poznają filozofię edukacyjną „Gramy w Piktogramy” oraz dowiedzą się, jak, wykorzystując różnorodne elementy pakietu, zafascynować uczniów matematyką.

Poziom nauczania: nauczanie wczesnoszkolne
Rodzaj zajęć: warsztat
Czego dotyczą zajęcia: ciekawy pomysł na lekcję

Ewa Broda o sobienauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP nr. 5 w Mińsku Mazowieckim. Od pięciu lat związana z projektem "PIKTOGRAFIA - Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów Asylco" - realizowanym przez Wydawnictwo Bohdan Orłowski w partnerstwie z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka i recenzentka innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspomagających nauczanie matematyki w szkole podstawowej. Od kilku lat wykorzystuje zestawy "Gramy w Piktogramy" w pracy ze swoimi uczniami. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zastosowania innowacyjnych pomocy dydaktycznych opracowanych w ramach projektu PIKTOGRAFIA.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz