wtorek, 23 stycznia 2018

Barbara Jancewicz - warsztat: "Sposób na statystykę w szkole: te same dane na różne sposoby i dlaczego to takie trudne"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Barbara Jancewicz
Temat: "Sposób na statystykę w szkole: te same dane na różne sposoby i dlaczego to takie trudne"
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatu pokażemy, jak w interesujący sposób nauczać statystyki w szkole, korzystając z ogólnodostępnych prawdziwych danych. Nauka statystyki zostanie przedstawiona z perspektywy przydatności w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie informacyjnym. Wskazane zostaną również korzyści z posiadania kompetencji statystycznych dla uczniów.
Warsztat ujawni trudności, jakie napotykają młodzi ludzie podczas rozwiązywania tych samych problemów statystycznych zależnie od sposobu ich przedstawienia. Istotne jest tutaj zasygnalizowanie, jak ważną rolę odgrywają dobór i prezentacja danych dla rozumienia statystyki podczas nauczania w szkole. Następnie omówione zostaną sposoby wizualizacji danych. Pokazuje to bowiem, jak ogromny wpływ mają drobne różnice na odczytaną informację i jak pomaga to krytycznie analizować np. doniesienia prasowe.

Barbara Jancewicz o sobie – /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz