wtorek, 23 stycznia 2018

Agnieszka Herma, Agata Komendant-Brodowska - warsztat: "Jak realizować innowację lub eksperyment pedagogiczny ze statystyki pod opieką jednostki naukowej"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Agnieszka Herma, Agata Komendant-Brodowska
Temat: "Jak realizować innowację lub eksperyment pedagogiczny ze statystyki pod opieką jednostki naukowej"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach warsztatu zaprezentowany zostanie sposób realizacji innowacji oraz eksperymentu pedagogicznego z zakresu statystyki. Celem eksperymentu będzie zwiększenie poziomu przyswajania wiedzy przez uczniów, pokonanie trudności edukacyjnych oraz przełamanie lęku przed matematyką.
Omówiona zostanie procedura postępowania rekrutacyjnego dla szkół, placówek lub oddziałów, w których mógłby być przeprowadzany taki eksperyment pedagogiczny. Ponadto zaprezentowane zostaną przykładowe wzory dokumentów obowiązujących w takim postępowaniu oraz cele i zakres tematyczny innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych przy współpracy uczelnią.
Podczas warsztatu omówimy przykładowe metody pracy z uczniami pozwalające na atrakcyjne wprowadzenie wiedzy o teoriach, modelach i narzędziach statystycznych. Przedstawimy przykładowe problemy do rozwiązania z uczniami z zakresu statystyki, matematycznej teorii podejmowania decyzji oraz teorii gier.

Agnieszka Herma o sobie – Doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej z 20-letnim stażem pracy, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki. Realizując zadania wynikające z funkcji nauczyciela doradcy metodycznego, organizuje konsultacje zespołowe i indywidualne, przygotowuje materiały metodyczne w formie artykułów oraz scenariuszy, zamieszczanych na stronie internetowej oraz platformie e-learningowej. Upowszechnia doświadczenia innowacyjne własne i innych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki. Inicjuje i prowadzi doradztwo w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Agata Komendant-Brodowska o sobie – /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz