wtorek, 8 stycznia 2019

Lidia Zaręba - warsztat: „Cele specyficzne nauczania matematyki w świetle matematyki szkoły podstawowej"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: Lidia Zaręba
Temat: „Cele specyficzne nauczania matematyki w świetle matematyki szkoły podstawowej"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Tematyka spotkania koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z wybranymi celami specyficznymi nauczania matematyki w szkole podstawowej (m.in. definiowanie, prowadzenie rozumowań w matematyce - odkrywanie prawidłowości, uogólnianie, uzasadnianie, rola kontrprzykładu; stosowanie wizualizacji).
Lidia Zaręba o sobie – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 155 w Krakowie.Zainteresowania naukowe: zagadnienia rozwijania aktywności matematycznych uczniów, w szczególności dostrzegania prawidłowości, uogólniania, stosowania symbolu literowego do wyrażania efektu uogólniania, wykorzystania wizualizacji w praktyce szkolnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz