czwartek, 19 stycznia 2017

Przemysław Pela - warsztat: "Mecze matematyczne" w ramach XXVIKKSNM,

Tytuł warsztatów: Mecze matematyczne
Prowadzący zajęcia: Przemysław Pela
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Streszczenie zajęć: Na stronie Wrocławskiej Fundacji Matematycznej czytamy: „Mecze są nie tylko ciekawym konkursem, ale niezwykłą okazją do uczenia się matematyki, rozwijania umiejętności argumentowania, prezentowania rozwiązań, uważnego śledzenia rozumowań i znajdowania w nim luk i błędów. Uczą też współpracy w grupie.” To bardzo prawdziwy, choć zwięzły opis metody pracy – trzeba by dodać choć dwa słowa: „Są emocje!”. Autor warsztatów chciałby podzielić się swoimi doświadczeniami organizacji meczów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zainspirowanych rozgrywkami na Dolnym Śląsku oraz doświadczeniami związanymi z adaptacją tej metody podczas pracy z uczniami na lekcjach matematyki.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Przemysław Pela o sobie: Absolwent studiów licencjackich na kierunku Matematyka (UAM) i student studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Nauczanie Matematyki i Infomatyki (UAM). Od ponad trzech lat nauczyciel w Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu. Miłośnik nauczania i uczenia się matematyki. Współzałożyciel oraz były prezes Koła Naukowego StuDMat działającego na WMI UAM. Przewodniczący Komisji Zadaniowej konkursu Wielkopolska Liga Matematyczna Gimnazjalistów. Współpracuje z Poznańską Fundacją Matematyczną w zakresie organizacji Wielkopolskich Meczy Matematycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz