wtorek, 17 stycznia 2017

Maria Bakuła - warsztat: "Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie
Prowadzący zajęcia: Maria Bakuła
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum
Streszczenie zajęć: Zajęcia składają się z następujących modułów:
  1. Formalne i pozaformalne wsparcie dla zdolnych i utalentowanych w systemie edukacji. 
  2. Modele myślenia, szkoła samodzielnego myślenia w pracy z uczniem zdolnym. 
  3. Planowanie pracy uczniów zdolnych: budowanie strategii rozwiązywania zadań, typy zadań w pracy uczniów zdolnych. 
  4. Metody i sposoby rozwiązywania zadań nietypowych, różne sposoby rozwiązania jednego zadania. 
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Maria Bakuła o sobie: Nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia w Warszawie Wydział w Radomiu. Dyplom magister matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach ( studia stacjonarne) – 1980 r. Studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą”- ITE Warszawa 2002 r. Szkolenie na egzaminatorów OKE Warszawa – egzaminator. Edukator nauczycieli matematyki - prowadzenie szkoleń, wykładów, seminariów, treningów i warsztatów metodycznych na terenie różnych ośrodków metodycznych w Polsce - kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, MSCDN 2005r. - Jako nauczyciel konsultant specjalizuje się w pracy uczniów zdolnych. Autorka i współautorka testów kompetencji, wymagań edukacyjnych uczniów , indywidualnego szkolnego programu nauczania z matematyki. Brała udział w "Badaniu potrzeb nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej" prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. Edukator wydawnictwa WSiP, Pazdro, konsultant Wydawnictwa Operon.
Recenzent opracowań nauczycielskich szkolnych programów nauczania, testów kompetencji, publikacji nauczycielskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz