środa, 4 stycznia 2017

Anna Lewandowska-Muller - warsztat: "System dziesiętny w metodzie montessori" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: SYSTEM DZIESIĘTNY W METODZIE MONTESSORI
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Anna Lewandowska-Muller
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, kwestie ogólnoedukacyjne.
Streszczenie zajęć: Zapoznam uczestników z metodycznym ujęciem systemu dziesiętnego w metodzie Marii Montessori. Na konkretnym materiale ćwiczeniowym uczeń poznaje liczby wielocyfrowe, a następnie uczy się dokonywać na nich działań arytmetycznych. Kolejne pomoce dydaktyczne prowadzą dziecko na wyższy poziom abstrakcji w myśl zasady od konkretu do pojęcia. Warsztat przeprowadzę z użyciem pomocy dydaktycznych z aktywnym udziałem uczestników: 
• klocki systemu dziesiętnego i karty liczbowe (przedstawianie liczb cyfrowych na konkrecie, cztery działania arytmetyczne na liczbach wielocyfrowych na konkrecie, geometryczne przedstawienie mnożenia) 
• gra w znaczki (cztery działania arytmetyczne na liczbach wielocyfrowych na konkrecie) 
• małe i duże liczydło 
• gra w bank Dodatkowo poprowadzę zabawy ruchowe oraz stymulujące zmysł słuchu na liczbach 2-, 3-, 4-cyfrowych. 
Warsztat prezentuje doskonałe rozwiązania dla wszystkich uczniów klas I-VI, a zwłaszcza uczniów wykazujących trudności w wykonywaniu obliczeń metodą pisemną, co stało się niestety częstą praktyką w klasach IV-VI po zmianie podstawy programowej. .
Forma zajęć: warsztat.
Czas trwania zajęć: 90 min.

Anna Lewandowska-Muller o sobie: /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz