piątek, 13 stycznia 2017

Bożena Rożek - warsztat: "Podejście konstruktywistyczne w kształtowaniu pojęć geometrycznych na I etapie edukacyjnym - przykład zajęć pozalekcyjnych" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Podejście konstruktywistyczne w kształtowaniu pojęć geometrycznych na I etapie edukacyjnym - przykład zajęć pozalekcyjnych
Prowadzący zajęcia: Bożena Rożek
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa
Streszczenie zajęć: W trakcie warsztatów, na przykładzie zajęć "Geometryczne puzzle", zostanie zaprezentowany pomysł do prowadzenia, w ramach zajęć pozalekcyjnych, Klubiku Małego Matematyka przeznaczonego dla uczniów I etapu edukacyjnego. Główną ideą zajęć, zgodnie z podejściem konstruktywistycznym w kształtowaniu się pojęć matematycznych, są ćwiczenia manipulacyjne wykonywane indywidualnie przez każdego ucznia. Ćwiczenia manipulacyjne sprzyjają tu rozwijaniu u uczniów wyobraźni geometrycznej. W prezentowanych zajęciach zostaną przedstawione zadania stosowane w pracy z dziećmi, omówiona tzw. "pułapka wzrokowa" dotycząca oceniania kształtów figur oraz przedstawione autentyczne prace uczniów ilustrujące pewne aspekty ich geometrycznego myślenia. 
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Bożena Rożek o sobie: Adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Główne kierunki prowadzonych badań z zakresu dydaktyki matematyki związane z edukacją matematyczną dzieci w okresie wczesnoszkolnym, a w szczególności wybranymi aspektami dziecięcego myślenia geometrycznego. Zainteresowania naukowe związane są także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, w tym z dyskalkulią.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz