wtorek, 10 stycznia 2017

Maciej Major - warsztat: "Stochastyczne aspekty sprawiedliwości" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Stochastyczne aspekty sprawiedliwości
Prowadzący zajęcia: Maciej Major
Grupa odbiorców: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych
Streszczenie zajęć: W ramach zajęć omówione zostaną istotne zagadnienia związane z kształtowaniem pojęć probabilistycznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zaprezentowane zostaną m.in. przykłady pozamatematycznych elementarnych problemów, których matematyzacja obejmuje konstrukcję modeli probabilistycznych pewnych doświadczeń losowych. Rozwiązania tych problemów, ujawniają sens i istotę pojęcia sprawiedliwości w stochastyce. Prezentowane przykłady ukażą również rolę konstrukcji przestrzeni probabilistycznych będących modelami rozważanych doświadczeń losowych, w procesie rozwiązywania zadań z rachunku prawdopodobieństwa.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 60 min

Maciej Major o sobie: Doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, zainteresowania naukowe: nauczacie rachunku prawdopodobieństwa na różnych szczeblach kształcenia matematycznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz