środa, 4 stycznia 2017

Anna Jakubiec - warsztat: " Nie taka gęś głupia jak ją malują..." w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Nie taka gęś głupia jak ją malują...
Prowadzący zajęcia: Anna Jakubiec
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa.
Streszczenie zajęć: Zajęcia są pretekstem do wystąpienia w obronie przysłowiowej „głupiej gęsi”. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję przekonać się, że gęś stanowi idealny środek motywujący do nauki matematyki. Podczas zajęć nie zabraknie odwołań do historii matematyki. Miłośnikom gęsiny oferuję zestaw zadań i problemów z gęsią w tle i roli głównej.
Będzie mowa o metodach aktywizujących stosowanych w celu kształtowania myślenia matematycznego oraz rozwijania kreatywności na lekcjach matematyki.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Anna Jakubiec o sobie: Ukończyłam studia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem nauczycielem dyplomowanym. Posiadam bogate doświadczenie w pracy nauczycielskiej na różnych poziomach edukacyjnych. Od 13 lat uczę matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 63 im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu. Od roku pełnię funkcję doradcy metodycznego we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Matematyka jest moją pasją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz