wtorek, 3 stycznia 2023

Małgorzata Mularska, Ewa Dębicka - "Włączamy edukację. Skuteczne narzędzia w pracy ze współczesnymi uczniami"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Małgorzata Mularska, Ewa Dębicka
Reprezentują: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Temat: "Włączamy edukację. Skuteczne narzędzia w pracy ze współczesnymi uczniami”

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów zaprezentujemy idee edukacji włączającej i wyposażymy nauczycieli w narzędzia, dzięki którym będą mogli efektywnie pracować z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.

Małgorzata Mularska o sobie – nauczyciel dyplomowany, pracuje w zawodzie od 35 lat. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki. Od 2001 r. współpracuje z OKE, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu egzaminatorów podczas sprawdzania prac maturalnych. Jest też ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Autorka programu nauczania i podręcznika do liceum ogólnokształcącego – zakres rozszerzony, wydanych przez wydawnictwa Operon. Jest też autorką kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach: „Nowe w Szkole”, „Inspiracje”, „Lider”, „Edukacja i Dialog”. W ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizowała warsztaty i ogólnopolskie konferencje.

Ewa Dębicka o sobie – /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz