piątek, 20 stycznia 2023

Jerzy Janowicz - "Egzamin ósmoklasisty ‒ czy potrzebna jest sprawność rachunkowa? CKE nie ma wątpliwości!"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jerzy Janowicz
Reprezentuje: Wydawnictwo Nowa Era

Temat: "Egzamin ósmoklasisty ‒ czy potrzebna jest sprawność rachunkowa? CKE nie ma wątpliwości!”

Czego dotyczą zajęcia: W każdym sprawozdaniu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po egzaminie ósmoklasisty wraca ta sama kwestia: absolwenci posiadają niewystarczającą sprawność rachunkową. Problem nie dotyczy jedynie jej braku jako umiejętności wspomagającej, ale takiej, której deficyt obniża ocenę i zniekształca obraz faktycznych umiejętności ósmoklasistów. 
Przecież głównym zadaniem nauczania matematyki w szkole podstawowej nie jest przygotowanie do egzaminu. Jest nim zrealizowanie celów ogólnych zawartych w podstawie programowej, w tym osiągnięcie przez uczniów takiej sprawności rachunkowej, która realnie ułatwi im funkcjonowanie w pozaszkolnej rzeczywistości. Czy w edukacji matematycznej można pogodzić jedno z drugim? Dyskusja i próba odpowiedzi na to pytanie będzie osią warsztatowego spotkania, na które zapraszamy razem z wydawnictwem Nowa Era. Podczas zajęć zostaną wykorzystane materiały (również z CKE), które ułatwią skuteczniejsze kształcenie uczniów, aby lepiej radzili sobie z rachunkami ‒ zarówno na egzaminie przygotowanym przez CKE, jak i w życiu pozaszkolnym.

Jerzy Janowicz o sobie – autor podręczników i publikacji okołopodręcznikowych oraz publikacji wspierających przygotowania do egzaminów. Doświadczony nauczyciel i doradca metodyczny. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty i matury. Autor i prowadzący wielu warsztatów z dydaktyki matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz