piątek, 20 stycznia 2023

Jerzy Janowicz - "Matura 2023 ‒ czy sprawność rachunkowa jeszcze jest potrzebna?"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jerzy Janowicz
Reprezentuje: Wydawnictwo Nowa Era

Temat: "Matura 2023 ‒ czy sprawność rachunkowa jeszcze jest potrzebna?"

Czego dotyczą zajęcia: Pierwszy egzamin maturalny w zmienionym kształcie dopiero przed nami, ale istota tej diagnozy pozostaje niezmienna od lat. Dlatego zasadne jest sięganie do matur z lat 2015–2022, aby na podstawie opublikowanych wyników i wyciągniętych z nich wniosków ustalić pewną ogólną charakterystykę matematycznych umiejętności młodego człowieka, a zwłaszcza wychwycić to, co jest stałym problemem we właściwym ich kształtowaniu.
Jedną z kwestii najczęściej poruszanych w sprawozdaniach CKE jest niewystarczająca sprawność rachunkowa maturzystów. Jej brak skutkuje niższą oceną z egzaminu, a co za tym idzie – zafałszowuje obraz faktycznych umiejętności uczniów. Stawia także pod znakiem zapytania skuteczność realizacji jednego z celów ogólnych podstawy programowej, jakim jest osiągnięcie przez uczniów sprawności rachunkowej w stopniu ułatwiającym im funkcjonowanie w pozaszkolnej rzeczywistości. Czy da się tak prowadzić edukację matematyczną, aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty w tym zakresie? Na tak postawione pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatowego spotkania, na które zapraszamy wraz z wydawnictwem Nowa Era.

Jerzy Janowicz o sobie – autor podręczników i publikacji okołopodręcznikowych oraz publikacji wspierających przygotowania do egzaminów. Doświadczony nauczyciel i doradca metodyczny. Egzaminator egzaminu ósmoklasisty i matury. Autor i prowadzący wielu warsztatów z dydaktyki matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz