poniedziałek, 12 grudnia 2022

István Lénárt - "Punkt, prosta, okrąg, odległość, kąt, wielokąt — jak uczę tych podstawowych pojęć geometrycznych? "

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: István Lénárt

Temat: "Punkt, prosta, okrąg, odległość, kąt, wielokąt — jak uczę tych podstawowych pojęć geometrycznych?”

Czego dotyczą zajęcia: Z mojego doświadczenia wynika, że uczniowie szkół podstawowych i średnich, a nawet studenci uczelni identyfikują te pojęcia wyłącznie na podstawie obrazu wizualnego. Dlatego definicja wydaje im się bez znaczenia: „Po co mi definicja, skoro mogę rozpoznać kształt na pierwszy rzut oka?” Staram się zmienić ich podejście, wprowadzając pojęcia jednocześnie w dwóch systemach geometrycznych, geometrii płaskiej i geometrii sferycznej. Choć zawsze staram się dostosowywać do aktualnej sytuacji i oczekiwań moich studentów, to na przestrzeni lat spontanicznie rozwinęły się pewne scenariusze, które okazały się warte adaptacji. Podczas warsztatów przedstawię te scenariusze, a także zastanowimy się, jak uczyć pojęć wskazanych w tytule na różnych poziomach edukacyjnych. Wiąże się to z kształceniem u uczniów umiejętności posługiwania się poprawnym językiem matematyki.

István Lénárt o sobie – wykładowca w Eötvös Loránd University w Budapeszcie na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują systemy aksjomatyczne w geometrii oraz szeregi silniowe w teorii liczb. W zakresie edukacji jest on twórcą zestawu pomocy dydaktycznych Lénárt Sphere wspomagającego nauczanie geometrii i geografii. Jest autorem projektu Geometria Porównawcza dla szkół podstawowych i średnich. Wygłaszał wykłady i prowadził zajęcia warsztatowe z tej dziedziny w wielu krajach na całym świecie. István jest głęboko zainteresowany różnorodnymi spojrzeniami na świat, komunikacją międzykulturową i odpowiedzialnością naukowców i nauczycieli za wykorzystanie przez społeczeństwo osiągniętych przez nich wyników. Otrzymał Beke Manó Memorial Award od János Bolyai Mathematical Society za życiowe osiągnięcia i pracę na rzecz edukacji matematycznej. W 2018 roku otrzymał nagrodę specjalną środowiska nauczycielskiego Węgier za całokształt działalności edukacyjnej. Ostatnio otrzymał Varga Tamás Memorial Award od Varga Tamás' Disciples' Foundation.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz