poniedziałek, 12 grudnia 2022

István Lénárt i Anna Rybak - "Metoda porównawcza i metoda problemowa w geometrii – jak łączyć różne metody nauczania i wykorzystanie różnych środków dydaktycznych w tematycznych kartach pracy"

 Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: István Lénárt i Anna Rybak

Temat: "Metoda porównawcza i metoda problemowa w geometrii – jak łączyć różne metody nauczania i wykorzystanie różnych środków dydaktycznych w tematycznych kartach pracy”

Czego dotyczą zajęcia: Wszyscy chcemy rozwijać u naszych uczniów twórcze myślenie, umiejętności dotyczące wnioskowania i samodzielnego odkrywania wiedzy. Podczas warsztatów przyjrzymy się kartom pracy z zakresu geometrii objętej podstawą programową szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, które pozwalają uczniom kształcić te umiejętności, a jednocześnie zainspirują ich do odkrywania wiedzy z innych systemów geometrycznych niż tylko geometria na płaszczyźnie. Jednocześnie podczas pracy z takimi kartami uczniowie będą mieli okazję posługiwać się zróżnicowanymi pomocami dydaktycznymi.

István Lénárt o sobie – wykładowca w Eötvös Loránd University w Budapeszcie na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują systemy aksjomatyczne w geometrii oraz szeregi silniowe w teorii liczb. W zakresie edukacji jest on twórcą zestawu pomocy dydaktycznych Lénárt Sphere wspomagającego nauczanie geometrii i geografii. Jest autorem projektu Geometria Porównawcza dla szkół podstawowych i średnich. Wygłaszał wykłady i prowadził zajęcia warsztatowe z tej dziedziny w wielu krajach na całym świecie. István jest głęboko zainteresowany różnorodnymi spojrzeniami na świat, komunikacją międzykulturową i odpowiedzialnością naukowców i nauczycieli za wykorzystanie przez społeczeństwo osiągniętych przez nich wyników. Otrzymał Beke Manó Memorial Award od János Bolyai Mathematical Society za życiowe osiągnięcia i pracę na rzecz edukacji matematycznej. W 2018 roku otrzymał nagrodę specjalną środowiska nauczycielskiego Węgier za całokształt działalności edukacyjnej. Ostatnio otrzymał Varga Tamás Memorial Award od Varga Tamás' Disciples' Foundation.

Anna Rybak
 o sobie – 
Anna Rybak jest koordynatorką Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz