wtorek, 22 listopada 2016

Leszek Wojtasik - warsztat: "Portfel nauczyciela cz.2 vs Smartfon nauczyciela" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Portfel nauczyciela cz.2 vs Smartfon nauczyciela
Prowadzący zajęcia: Leszek Wojtasik
Reprezentuje organizację: Matematyka i Komputery
Grupa odbiorców: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Streszczenie zajęć: Część pierwsza tego warsztatu odbyła się na Konferencji SNM w Warszawie i dotyczyła graniastosłupów i ostrosłupów. Teraz będziemy się zajmowali wykorzystaniem geogebry do rozwiązywania zadań z brył obrotowych. Naszym celem będzie przygotowanie pakietu pokazów, które będziemy mogli wykorzystywać na lekcjach geometrii przestrzennej. Na koniec przedstawię Państwu kilka aplikacji w tym również gier na smartfony, które moim zdaniem mogą rozwijać myślenie matematyczne u naszych uczniów.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Leszek Wójtowicz o sobie: Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję w placówce resocjalizacyjnej podległej Ministerstwu Sprawiedliwości (Schronisko dla Nieletnich w Gackach) oraz w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
Pracując w SdN w Gackach z uczniami mającymi różne deficyty i dysfunkcje zainteresowałem się wykorzystaniem mutimediów na lekcjach matematyki. W pracy skupiłem się na szerokim wykorzystaniu GeoGebry. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto jestem autorem artykułów poświęconych wykorzystaniu TI na lekcjach matematyki. Naukowo zajmowałem się również statystyką matematyczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz