poniedziałek, 6 stycznia 2020

Zdzisław Pogoda - O korzeniach Polskiej Szkoły Matematycznej

Wykład na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: ZDZISŁAW POGODA
Temat: O korzeniach Polskiej Szkoły Matematycznej
Rodzaj zajęć: wykład

Czego dotyczą zajęcia: 
Polska Szkoła Matematyczna była zjawiskiem niezwykłym i, jak wielu uważa, zaskakującym. W zrujnowanym przez wojnę i zaborców odradzającym się kraju, praktycznie bez większych tradycji matematycznych, nagle objawiło się wiele talentów, powstały silne ośrodki nieustępujące tym renomowanym na świecie. Jak to było możliwe? Czy był to czysty przypadek? Gdzie doszukiwać się źródeł przyszłych sukcesów? Może warto wspominać o tych sprawach przy okazji nauczania matematyki, żeby pokazać, że to konkretni ludzie tworzyli matematykę, a Polacy mieli w tym istotny udział. Może historia matematyki także okaże się magistra vitae.
Zdzisław Pogoda o sobie – Jestem starszym wykładowcą w Instytucie Matematyki UJ i profesorem uczelnianym w PWSZ w Nowym Sączu. Interesuję się geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, a obecnie przede wszystkim historią matematyki, w szczególności historią problemów klasyfikacji w geometrii i topologii. Jestem autorem lub współautorem siedmiu książek i trzech podręczników oraz ponad stu artykułów z matematyki, historii matematyki oraz popularyzacji różnych dziedzin matematyki. Interesują mnie problemy dydaktyki szkoły wyższej, ale najbardziej popularyzacja trudnych zagadnień matematycznych. Lubię zbierać ciekawe minerały i obrazy holograficzne. Fascynują mnie kontakty z artystami umieszczającymi w swojej twórczości akcenty matematyczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz