sobota, 11 stycznia 2020

Adam Makowski - Podręcznik to nie wszystko - gry, multimedia, plansze edukacyjne,... na lekcjach matematyki

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Adam Makowski 
Temat: Podręcznik to nie wszystko - gry, multimedia, plansze edukacyjne,... na lekcjach matematyki
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Czego dotyczą zajęcia: Lekcje matematyki będą znacznie atrakcyjniejsze dla uczniów jeśli zostaną wzbogacone o multimedia, gry dydaktyczne, czy plansze edukacyjne. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane przykłady takich rozwiązań. Uczestnicy- zagrają w grę edukacyjną "Wokół wiedzy" składającą się z zestawu 4x15 kart;
- poznają możliwości wykorzystania zestawu "Matematyka do kwadratu" na lekcjach matematyki;
- przetestują multibooka, który jest atrakcyjnym uzupełnieniem papierowego podręcznika;
- dowiedzą się o nowych udogodnieniach w generatorze sprawdzianów.
Zapraszamy!

Adam Makowski  o sobie – Adam Makowski jest doświadczonym nauczycielem dyplomowanym. Pracuje w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Ma doświadczenie w pracy zarówno na poziomie gimnazjum, jak i liceum. Jest egzaminatorem OKE. Obecnie jest prezesem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. W 2008 roku pełnił funkcję kierownika wojewódzkiego zespołu do spraw upowszechniania podstawy programowej w programie MEN „Edukacja Skuteczna, Przyjazna i Nowoczesna”. Był również ekspertem w projekcie MEN „e-podręczniki do kształcenia ogólnego”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz