wtorek, 3 grudnia 2019

Urszula Kornas-Krzyżykowska - warsztat: Jak kształcić kompetencje matematyczne

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Urszula Kornas-Krzyżykowska
Temat: Jak kształcić kompetencje matematyczne
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Kompetencje matematyczne obejmują zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele). Na warsztatach zostanie przedstawionych kilka możliwości uczenia myślenia analitycznego poprzez teoretyczne i praktyczne ćwiczenia stymulujące rozwój kompetencji matematycznych. I nie będą to zadania znane z podręczników do nauczania matematyki.....
Urszula Kornas-Krzyżykowska o sobie – nauczyciel dyplomowany z 31-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor II stopnia, neurodydaktyk, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Ukończyła min. studia podyplomowe Menadżerskie dla kadry kierowniczej oświaty, w zakresie Przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, Neurodydaktykę z Tutoringiem. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w projekcie Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz