sobota, 21 grudnia 2019

Maciej Major - Modelowanie w rachunku prawdopodobieństwa

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Maciej Major
Temat: Modelowanie w rachunku prawdopodobieństwa
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach zajęć zaprezentowane będą uwagi na temat matematyzacji, która jest istotną aktywnością matematyczną, a także modelowania i modelu matematycznego. Omówione zostaną przykłady probabilistycznych zagadnień, które kształtują rozumienie pojęć rachunku prawdopodobieństwa oraz przyczyniają się do rozumienia metody matematycznej. Konstrukcja modelu probabilistycznego jest ważnym etapem procesu stosowania pojęć i metod stochastycznych do rozwiązywania problemów pozamaterialnych, a więc jest integralną częścią procesu stosowania matematyki.

Maciej Major o sobie – doktor nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz