poniedziałek, 9 grudnia 2019

Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś - warsztat: O niedoczasie

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Katarzyna Sikora, Krzysztof Oleś
Temat: O niedoczasie
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Ileż to zdrowia kosztuje nas (w nauczycielskiej pracy) wspomniany w tytule rzeczownik! Wydaje się on być potocznym nie tylko w słownikowym sensie, ale także z powodu spotykania na co dzień...W trakcie warsztatów pokażemy praktyczne i stosowane przez nas wykorzystywanie narzędzi chmurowych w standardowej rzeczywistości nauczyciela matematyki, który próbuje złapać oddech w codziennej (i wychowawczej, i dyrektorskiej) gonitwie.


Katarzyna Sikora o sobie – nauczyciel matematyki, obecnie dyrektor liceum, a wcześniej doradca metodyczny matematyki. Członek SNM od bardzo dawna, członek ZG SNM, jak również jedna z założycielek Oddziału Śląskiego SNM. Organizowała lub współorganizowała wiele konferencji, konkursów, warsztatów i innych przedsięwzięć mających związek z matematyką. Zawsze interesowała się wykorzystaniem TIK w nauczaniu i pracy. Prywatnie - hoduje psy...

Krzysztof Oleś o sobie – nauczyciel matematyki w chorzowskim III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Instruktor kół matematycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Przewodniczący Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz informatyki, a także organizacji i zarządzania oświatą. Opiekun uczniów startujących w konkursach i olimpiadach. Publikował m.in. w „Delcie”, kwartalniku „Nauczyciele i Matematyka”, „Tygodniku Powszechnym”. Laureat Nagrody Korczakowskiej za wybitną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobowości, kreatywności oraz za serce wkładane w pracę z młodzieżą. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz