sobota, 14 grudnia 2019

Helena Lewicka - warsztat: Aktywnie na ścieżkach matematyki w klasie 4

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Helena Lewicka
Temat:  Aktywnie na ścieżkach matematyki w klasie 4
Rodzaj zajęć: warsztat
Reprezentuje: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

Czego dotyczą zajęcia: Będziemy szukać sposobów, jak pracować z uczniem przy rozbudowanej podstawie programowej, tak by wiedza pomagała w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności matematycznych. Poznamy możliwości indywidualizacji pracy na lekcji i aktywizujące metody nauczania. Wykonując ćwiczenia manualne będziemy obliczać pole i obwód prostokąta. Zagramy w karty aktywizujące uczniów i utrwalające wiedzę.
Helena Lewicka o sobie – doświadczony nauczyciel i metodyk nauczania matematyki. Przez kilka lat była rzeczoznawcą MEN. W latach 90. kształciła studentów w zakresie metodyki nauczania matematyki w Zawodowym Studium Nauczycielskim UW. Ukończyła roczny kurs dramy dla pedagogów zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (Centrum Animacji Kultury), CODN i Polski Ośrodek ASSITEJ oraz kurs „Wybrane zagadnienia pracy edukatorskiej”. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, m.in. w czasie trwania Krajowej Konferencji SNM, a także podczas spotkań organizowanych przez WSiP na terenie całego kraju.Od lat współpracuje z WSiP, jest współautorką publikacji dla nauczyciela oraz podręczników i zeszytów ćwiczeń dla ucznia. Znakomicie zna zarówno warunki pracy nauczyciela, jak i psychikę dziecka, dzięki czemu pisane przez nią książki są cenione przez dorosłych i dzieci.
Jest osobą ciekawą ludzi i świata. Bardzo lubi podróże.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz