środa, 18 grudnia 2019

Anna Rybak, István Lénárt - warsztat: Kulisty chleb, czyli od czynności konkretnych do abstrakcyjnych z Archimedesem w tle: jak zastosować w nauczaniu szkolnym? Metodyka matematyki w przekroju

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Rybak, István Lénárt
Temat: Kulisty chleb, czyli od czynności konkretnych do abstrakcyjnych z Archimedesem w tle: jak zastosować w nauczaniu szkolnym?  Metodyka matematyki w przekroju
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów będziemy rozwiązywać problem ilości skórki na poszczególnych kromkach kulistego chleba, jeśli kromki te są równej grubości. Problem ten (oczywiście wyrażony w postaci barwnego opowiadania) może być rozwiązywany przez uczniów z różnych grup wiekowych, lecz do pracy nad nim na różnych poziomach edukacyjnych zastosujemy różne metody – zawsze jednak będą one związane ze strategią czynnościowego nauczania matematyki. Szczególnie kształcące może być rozwiązywanie tego problemu w szkole średniej, ponieważ prowadzi do wykorzystania dobrze znanych uczniom wzorów w sytuacji nietypowej, co może wzbogacić uczniowskie spojrzenie na matematykę szkolną.Anna Rybak o sobie – koordynatorka Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.


István Lénárt o sobie – wykładowca w Eötvös Loránd University w Budapeszcie na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują systemy aksjomatyczne w geometrii oraz szeregi silniowe w teorii liczb. W zakresie edukacji jest on twórcą zestawu pomocy dydaktycznych Lénárt Sphere wspomagającego nauczanie geometrii i geografii. Jest autorem projektu Geometria Porównawcza dla szkół podstawowych i średnich. Wygłaszał wykłady i prowadził zajęcia warsztatowe z tej dziedziny w wielu krajach na całym świecie. István jest głęboko zainteresowany różnorodnymi spojrzeniami na świat, komunikacją międzykulturową i odpowiedzialnością naukowców i nauczycieli za wykorzystanie przez społeczeństwo osiągniętych przez nich wyników. Otrzymał Beke Manó Memorial Award od János Bolyai Mathematical Society za życiowe osiągnięcia i pracę na rzecz edukacji matematycznej. W 2018 roku otrzymał nagrodę specjalną środowiska nauczycielskiego Węgier za całokształt działalności edukacyjnej. Ostatnio otrzymał Varga Tamás Memorial Award od Varga Tamás' Disciples' Foundation.

Współpracujemy w zakresie edukacji matematycznej od 2003 roku, a także współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik od siedmiu lat poprzez uczestnictwo w Piknikach Naukowych oraz konferencjach organizowanych przez CNK.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz