czwartek, 19 grudnia 2019

Hanna Mąka - warsztat: Jak cele lekcji i kryteria sukcesu mogą pomóc uczniom w świadomym uczeniu się matematyki, a nauczycielom w planowaniu lekcji?

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Hanna Mąka
Temat: Jak cele lekcji i kryteria sukcesu mogą pomóc uczniom w świadomym uczeniu się matematyki, a nauczycielom w planowaniu lekcji?
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak pracować z celami lekcji i kryteriami sukcesu na lekcjach matematyki, zgodnie z ideą oceniania kształtującego. Taki sposób pracy może pomóc nauczycielowi planować lekcję oraz wspierać efektywne uczenie się uczniów przede wszystkim poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej nauczaniu matematyki.
W związku z tym popracujemy nad formułowaniem celów w języku zrozumiałym dla uczniów, kryteriów sukcesu (tzw. nacobezu) do lekcji, sprawdzianów, kartkówek, różnych ocenianych form pracy uczniów a także zadań edukacyjnych. Będzie to okazja do zebrania sposobów na monitorowanie realizacji celów i podsumowanie lekcji.

Hanna Mąka o sobie – Wieloletnia nauczycielka matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, egzaminator maturalny, egzaminator powtórnie sprawdzający, od 2019 r. przewodnicząca zespołu do sprawdzania matur oraz doradca metodyczny z matematyki w CEN W Białymstoku. Od 2007 r. jako trenerka Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (oraz mentorka w kursach internetowych) prowadziłam szkolenia dla rad pedagogicznych dotyczące przede wszystkim oceniania kształtującego oraz aktywnych i efektywnych metod nauczania. Uważam, że zadaniem oceniania jest m.in. wskazywanie uczniowi, w jaki sposób się uczyć. Takie możliwości daje mi ocenianie kształtujące, które wykorzystuję w swojej pracy.
Współpracowałam różnymi instytucjami edukacyjnymi, m.in: MODM w Białymstoku, MODN w Ełku, CEO w Warszawie jako trener, doradca, ekspert zewnętrzny i asystent szkół w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Jestem autorką projektów szkolnych projektów naukowo badawczych dofinansowanych m.in. ze środków EFS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz