poniedziałek, 16 grudnia 2019

Anna Rybak - warsztat: Doświadczenia z prowadzenia matematycznego Klubu Młodego Odkrywcy: jak nietypowe zajęcia mogą pomoc uczniom uczyć się matematyki „szkolnej”?

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: Doświadczenia z prowadzenia matematycznego Klubu Młodego Odkrywcy: jak nietypowe zajęcia mogą pomoc uczniom uczyć się matematyki „szkolnej”?
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: od wielu lat Centrum Nauki Kopernik patronuje projektowi Klub Młodego Odkrywcy (www.kmo.org.pl), którego celem jest inspirowanie uczniów do odkrywania wiedzy z różnych dziedzin drogą eksperymentowania z zastosowaniem metody badawczej. Od dwóch lat Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem regionalnym CNK w tym projekcie. Wśród kilkuset Klubów działających w Polsce przeważają te o profilach z zakresu nauk przyrodniczych. Tymczasem matematykę też można odkrywać, a nie tylko uczyć się jej z podręczników! W czerwcu 2019 w Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającym na Wydziale Matematyki UwB rozpoczęły działalność dwa Kluby matematyczne: My, tropiciele matematyki (dla uczniów szkół podstawowych) i My, matematycy (dla uczniów szkół średnich).

Podczas warsztatów uczestnicy zmierzą się z wyzwaniami stawianymi przed klubowiczami oraz zastanowią się, jak tego typu doświadczenia mogą przełożyć się na codzienne uczenie się matematyki przez uczniów na różnych poziomach edukacyjnych. Zastanowimy się też, jaka matematyka jest potrzebna w działaniu Klubów o niematematycznych profilach – oczywiście rozpatrując przykłady problemów z różnych dziedzin, w rozwiązywaniu których przydaje się metoda naukowa i matematyka.

Anna Rybak o sobie – koordynator Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki działającego w ramach Wydziału Matematyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Ma duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuje ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzi zajęcia dla uczniów i nauczycieli w ramach pracy Centrum oraz zajęcia z dydaktyki matematyki dla studentów – przyszłych nauczycieli matematyki. Naukowo zajmuje się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem ICT. W swojej pracy dydaktycznej opiera się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz