czwartek, 5 stycznia 2023

Małgorzata Zambrowska, Marcin Karpiński - "Praca z problemem matematycznym – jak to zorganizować na lekcji"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Małgorzata Zambrowska, Marcin Karpiński
Reprezentują: GWO

Temat: "Praca z problemem matematycznym – jak to zorganizować na lekcji”

Czego dotyczą zajęcia: Zajęcia ze znakiem jakości M+: Łatwo formułować ogólne, niezbyt odkrywcze prawdy, że sukces na lekcji zależy od motywacji uczniów, zaciekawienia ich i spowodowania, że sami zechcą zanurzyć się w świat matematyki. Nietrudno też znaleźć kilka przykładów na lekcje spełniających te postulaty. Problem polega jednak na tym, że nie mamy kilku, a 150 lekcji w roku. Na tych krótkich warsztatach nie pokażemy oczywiście 150 pomysłów. Wybraliśmy jednak kilka takich przykładów zadań i sposobów organizacji pracy nad nimi, które ilustrują ważne według nas idee nauczania matematyki. Przede wszystkim zaś, te metody i pomysły dadzą się przenieść na inne tematy i inne lekcje.

Małgorzata Zambrowska o sobie – wyniki badań nauczania matematyki, które prowadziła w Instytucie Badań Edukacyjnych przekłada na praktykę. Od wielu lat, w Stowarzyszeniu „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, prowadzi działania propagujące wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu matematyki.

Marcin Karpiński
 o sobie
 – współautor podręczników GWO, prowadził czasopismo „Matematyka w Szkole”, zajmował się badaniami edukacyjnymi (w tym międzynarodowymi – PISA, TIMSS i PIAAC). Wykładowcą i tutor w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak przede wszystkim podkreśla, że był i ciągle się czuje nauczycielem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz