środa, 11 stycznia 2023

Anna Iwicka-Okońska- "Tajemnice matematycznych tekstów"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Anna Iwicka-Okońska

Temat: "Tajemnice matematycznych tekstów”

Czego dotyczą zajęcia: Spotkanie z nauczycielami matematyki pod hasłem Tajemnica zadań matematycznych – ma przypomnieć o niezaprzeczalnym związku opanowania trudnej sztuki czytania z możliwościami rozwikłania przez uczniów tajemnic zadań matematycznych, czyli znalezienia tego co Dane i co Szukane, by łatwiejsze stało się zmaganie z algorytmami rozwiązywania problemów matematycznych. W czasie spotkania padnie propozycja sprawdzania uczniowskich kompetencji czytania ze zrozumieniem tekstów nieliterackich, np. podręcznika do matematyki na początku klasy czwartej.
Anna Iwicka-Okońska - długoletni nauczyciel konsultant Centrum Rozwoju Edukacji w Łodzi – Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dyplomowany specjalista ds. edukacji czytelniczej, redaktor wydawnictwa „Edukacja czytelnicza i medialna”, autorka i współautorka ok. 200 publikacji popularyzujących ideę czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz form animujących czytelnictwo, realizowanych nie tylko przez bibliotekarzy, ale także nauczycieli przedmiotowców. Od 20 lat redaktor pisma nauczycieli, wydawanego przez WODN – „Przegląd Edukacyjny”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz