poniedziałek, 16 stycznia 2023

Jacek Stańdo, Adam Nowak, Tomasz Kopczyński - "Matematyczne modele geometrii przestrzennej z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości"

Wykład podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jacek Stańdo, Adam Nowak, Tomasz Kopczyński

Temat: "Matematyczne modele geometrii przestrzennej z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości"

Czego dotyczą zajęcia: Umiejętności rozumowania geometrycznego i przestrzennego są kluczowe dla zrozumienia otaczającego nas świata. Od grudnia 2021 roku realizowany jest z Uniwersytetami z Portugali, Słowacji i Estonii międzynarodowy projekt pt.: Mathematical Models for Teaching Three-Dimensional Geometry Using Virtual Reality (wartość około 1 miliona złotych). Projekt tworzy nowy, innowacyjny wymiar uczenia się i nauczania geometrii oraz rozumowania przestrzennego w środowisku. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane pierwsze wyniki z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości.

Jacek Stańdo o sobie – nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej.Koordynator merytoryczny rządowego projektu "e-podręczniki" do matematyki http://cmf.p.lodz.pl/stando/

Adam Nowak o sobie – /w przygotowaniu/

Tomasz Kopczyński o sobie – /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz