niedziela, 15 stycznia 2023

Artur Wachowicz - "O pewnych aspektach wprowadzania pochodnej funkcji oraz o zastosowaniach rachunku różniczkowego"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Artur Wachowicz

Temat: "O pewnych aspektach wprowadzania pochodnej funkcji oraz o zastosowaniach rachunku różniczkowego"

Czego dotyczą zajęcia: Podczas warsztatów opowiem o pewnych geometrycznych aspektach wprowadzania pochodnej w szkole średniej oraz pewnych aplikacjach bezpośrednich pojęcia pochodnej (wyznaczania przybliżeń, czy modelowania pewnych zjawisk).
Artur Wachowicz o sobie – Jestem zatrudniony w Instytucie Matematyki PŁ od roku 1996, obecnie na stanowisku profesora uczelni. Jestem autorem lub współautorem kilkunastu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym rozdziału w monografii, byłem również promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Pod moją opieką promotorską prace dyplomowe magisterskie i licencjackie napisało ponad 40 studentów kierunków matematyka i matematyka stosowana PŁ.
Aktualnie jestem przewodniczącym Rady Kierunków Matematyka Stosowana oraz Aktuariat i Analiza Finansowa. Pełnię także funkcję z-cy dyrektora Instytutu Matematyki PŁ ds. kształcenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz