czwartek, 5 stycznia 2023

Jacek Człapiński, Danuta Węgrowska - "Czy "geometria punktów kratowych" zmienia szkolną geometrię?"

Warsztaty podczas XXXI Krajowej Konferencji SNM w Łodzi, 10-13 lutego 2023 roku

Prowadzący: Jacek Człapiński, Danuta Węgrowska
Reprezentuje: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Temat: "Czy "geometria punktów kratowych" zmienia szkolną geometrię?”

Czego dotyczą zajęcia: Obecna podstawa programowa matematyki dla szkoły podstawowej wprowadziła elementy geometrii w układzie współrzędnych. Zajęcia będą próbą wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania: czy zapisy podstawy programowej mogą być inspiracją do budowania intuicji geometrycznej uczniów?; czy wprowadzenie na poziomie szkoły podstawowej elementów geometrii analitycznej winno zmienić sposób jej kształcenia na następnych etapach edukacyjnych?; czy rysunek może być rozwiązaniem zadania maturalnego na poziomie rozszerzonym? Porozmawiamy o nauczycielskich przyzwyczajeniach i rutynie w nauczaniu geometrii szkolnej, ale także o szansach na to, by geometrii przywrócić należne jej miejsce w procesie kształcenia.

Jacek Człapiński o sobie – Nauczyciel matematyki w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi; konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; współautor zbiorów zadań i materiałów dydaktycznych; wieloletni współpracownik i pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Danuta Węgrowska o sobie - /w przygotowaniu/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz