środa, 12 grudnia 2018

Joanna Wójcicka - warsztat: „Dyskalkulia. Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: JOANNA WÓJCICKA
Temat: "Dyskalkulia. Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Warsztat prowadzony jest z wykorzystaniem autorskich pomocy dydaktycznych „Matematyczne rozgrywki” oraz „Mnożę i dzielę wyd. Annał.Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki w zakresie:
• Kształtowania pojęcia liczby
• Sprawnego dodawania i odejmowania
• Mnożenia i dzielenia
• Rozwiązywania zadań z treścią

Joanna Wójcicka o sobie – pedagog i specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się matematyki, edukator. Terapeuta w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Łodzi. Założyciel i dyrektor Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju Arkana. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu diagnozy i terapii trudności matematycznych. Współautorka gier edukacyjnych „Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę” wyd. Annał oraz publikacji „Polubić matematykę” wyd. AHE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz