sobota, 8 grudnia 2018

Anna Matyaszczuk - warsztat:"Kształty Wszechświata - Słomkowe bryły krawędziowe"

Warsztat na XXVIII Krajowej Konferencji SNM Opole, luty 2019

Prowadzący: ANNA MATYASZCZUK
Temat: "Kształty Wszechświata - Słomkowe bryły krawędziowe"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Jak oderwać ucznia od smartphona czy tabletu? Wystarczy dać mu kilka słomek do picia i poprosić o zbudowanie modelu bryły. Podczas warsztatów pt.: „Kształty Wszechświata ...” zostanie zaprezentowany sposób tworzenia modeli wielościanów ze słomek do picia. Uczestnicy będą samodzielnie budować kolorowe bryły krawędziowe. Jest to zajęcie twórcze i kształcące geometryczną wyobraźnię - a właśnie takie cele często stawiamy swoim uczniom na lekcji matematyki.
Zdobyte umiejętności, zdecydowanie, można wykorzystać podczas lekcji z geometrii przestrzennej, ale również geometrii płaskiej w najmłodszych klasach.

Anna Matyaszczuk o sobie – jestem nauczycielem matematyki z dziewięcioletnim stażem pracy w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Pracuję w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu (dawniej ZS z O.I.). W swojej codziennej pracy z uczniami staram się pokazać matematykę jako przedmiot potrzebny w życiu codziennym. Debiutując podczas tegorocznej Krajowej Konferencji SNM chciałam podzielić się doświadczeniem twórczego bawienia się matematyką.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz