piątek, 10 stycznia 2020

Marek Legutko - Rozwój kompetencji matematycznych

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Marek Legutko
Temat: Rozwój kompetencji matematycznych
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Wykorzystamy zadania egzaminu 2019 z matematyki w klasie VIII, wykorzystamy skany prac uczniów. Uczestnicy zajęć będą odgrywać rolę detektywów wykorzystujących dostępne dane do identyfikacji i walidacji (potwierdzania) kompetencji matematycznych uczniów. Podejmiemy próbę włamania się do banku dobrych zadań. Poszukiwane będą charakterystyki (deskryptory) zadań, które dobrze reprezentują wybrane kompetencje matematyczne.

Marek Legutko o sobie – Obecnie freelancer w zakresie analityki edukacyjnej. Pogłębiona znajomość zagadnień edukacji matematycznej wynikająca z pełnienia różnych ról w systemie edukacji: nauczyciel, doradca, konsultant, ekspert, współautor podręczników, redaktor czasopisma NiM, dyrektor komisji egzaminacyjnych, dyrektor Ośrodka Diagnostyki Edukacyjnej...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz